Vitajte na našom webe

Rodičia, príbuzní, členovia, ak by niekto prejavil záujem o takúto formu zviditeľnenia a reklamy CFM JA budeme radi... Jedná sa o jednoduchý typ nálepky na auto, ktorá sa dá ľahko nalepiť resp. odlepiť... Kontaktujte trénerov alebo mna...
Ďakujeme

(Rodičia, príbuzní, členovia, ak by niekto prejavil záujem o takúto formu zviditeľnenia a reklamy CFM JA budeme radi... Jedná sa o jednoduchý typ nálepky na auto, ktorá sa dá ľahko nalepiť resp. odlepiť... Kontaktujte trénerov alebo mna...
Ďakujeme)
(Rodičia, príbuzní, členovia, ak by niekto prejavil záujem o takúto formu zviditeľnenia a reklamy CFM JA budeme radi... Jedná sa o jednoduchý typ nálepky na auto, ktorá sa dá ľahko nalepiť resp. odlepiť... Kontaktujte trénerov alebo mna...
Ďakujeme)
(Rodičia, príbuzní, členovia, ak by niekto prejavil záujem o takúto formu zviditeľnenia a reklamy CFM JA budeme radi... Jedná sa o jednoduchý typ nálepky na auto, ktorá sa dá ľahko nalepiť resp. odlepiť... Kontaktujte trénerov alebo mna...
Ďakujeme)Rodičia, príbuzní, priatelia opäť je tu možnosť pomôcť našej futbalovej mládeži touto formou

 

 

 
 
 
 
 

Kontakty na trénerov :

Mgr. Vladimír Hornáček - šeftréner mládeže,

mobil 0907738258, e-mail : hornacek.vladimir@gmail.com

Mgr. Tomáš Andrísek - tréner dorastu, 

mobil : 0907521712, giggsik@centrum.sk

Mgr. Juraj Kuťka - tréner mladšieho dorastu a starších žiakov,

mobil : 0907359938, juraj.kutka@azet.sk

Ing. Tomáš Timko - tréner mladších žiakov

mobil : 0908292566, tomas.timko@gmail.com

Martin Bališ -  tréner prípravky A,B

mobil : 0949412599

CFM JA (centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca)

 
Spoločný projekt výchovy futbalovej mládeže obce Trebatice a Krakovany má jednoznačný  cieľ, vytvoriť centrum futbalovej mládeže pre spádovú oblasť mikroregiónu (obce Trebatice, Krakovany, Borovce, Rakovice, Veselé, Veľké Orvište, Ostrov, Prašník, Šterusy, Krajné, Kočín, Chtelnica a mesta Vrbové).
   Zámernou, cieľavedomou a systematickou prácou vyvolávať v deťoch a mládeži záujem o šport, následnú spokojnosť rodičov, nadviazať na už existujúcu spoluprácu Trebatíc a Krakovian, skvalitnenie tréningového procesu, individuálny prístup k deťom a k rodinným príslušníkom a v neposlednom rade vytvoriť fungujúcu komplexnú futbalovú „rodinu“.
 Tréningový proces  zabezpečovať v Trebaticiach a v Krakovanoch a to za spoločného jednotného smerovania, plnenia úloh, dodržiavania disciplíny, postupného napredovania a skvalitnenia futbalu - hry ako takej. Domáce majstrovské zápasy hrať spoločne všetky kategórie(okrem dorastencov) v jeden deň v mesiaci (napr. v predpoludňajších hodinách v sobotu ), raz mesačne štadión v Trebaticiach, raz mesačne v  Krakovanoch, čím sa do budúcnosti vytvorí príjemné prostredie pre deti, rodičov, blízkych a priaznivcov športu, s návratom k futbalovým tradíciám v mikroregióne.
 Sústrediť mládež z oblasti mikroregiónu do Trebatíc a Krakovian. Vytvoriť komplexný a kvalitný  team zodpovedný za existenciu centra, za tréningový proces a výchovu mládeže, ktorá bude rozvíjať nadanie detí na najvyššiu možnú športovú úroveň v zmysle vytvorenia vhodnej záujmovej činnosti a trávenia voľného času, čo bude mať následne pozitívny vplyv na ich výchovu a aj na spoločnosť.
 

Sponzori :

    Obec Trebatice      

    OFK Trebatice        

    Mesto Vrbové         

    MFK Vrbové         

        

        

        

        

    J.M.L.I.s.r.o.          

 

 BURUNDI, s.r.o.

TOPlist