Informácie o nás

Sme záujmové združenie právnických osôb CFM JA. Členmi združenia sú OFK Trebatice a FK Krakovany. Združenie bolo založené predovšetkým za účelom podpory (nielen materiálnej) mladých futbalových talentov. Sme nezisková organizácia a získané prostriedky budú účelovo využité na futbalový, pohybový ako aj výchovný rozvoj mládeže CFM JA.

Orgánmi združenia „CFM JA“ sú:

  1.  Výkonný výbor združenia  „CFM JA“ 
  2.  Predseda a podpredseda združenia  „CFM JA“
  3.  Dozorná rada

 

Ak máte aj vy záujem o akúkoľvek podporu futbalových nádejí kontaktujte nás.

 

.

História projektu

Projekt CFM JA vznikol uzatvorením zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb medzi zmluvnými stranami : Obecný Futbalový klub Trebatice a Mestský Futbalový klub Vrbové.

Predmet činnosti :

   Vybudovanie funkčného systému vyhľadávania, výberu, starostlivosti a výchovy talentovanej futbalovej mládeže od prípraviek cez žiakov až po dorastencov a následná reprezentácia zmluvných strán na úrovni mládežníckych republikových a regionálnych výberov. Základnou filozofiou a cieľom združenia „CFM JA“  je vytvoriť podmienky aby každé dieťa v rámci združenia mohlo prežiť šťastné a radostné detstvo prostredníctvom športovania, ktoré má byť hlavne pre radosť a zábavu.